Benvingut(da) a l’A.N-C !

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)
72 carrer Maurice Barrès –
66000 Perpinyà – Catalunya-nord – Països Catalans – passant per l’… Estat Francès

www.icone-gif.com/gif/webmaster/fleches/fleche-gif-252.gif no es pot mostrar perquè conté errors.ESTATUTS i IDEARI de l’A.N-C
 
 

[@more@]

Els nostres documents bàsics són: els estatuts legals, dipositats en català a la Prefectura de Perpinyà; el nostre Ideari, que podeu llegir aquí i el Reglament Intern .

– extracte dels ESTATUTS- (Sota el règim de la llei del 1er de juliol 1901 i del decret del 16 d’agost 1901)

Article 1er És fundada entre els adherents als presents estatuts una associació sense ànim de lucre regida per la llei del 1er de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, i anomenada: Assemblea Nord-Catalana. La llengua de treball de l’associació és el català però el seu ús exclusiu no és condició obligatòria per ser-ne membre.

Article 2 Aquesta associació té com a objectius el màxim i més oficial reconeixement internacional dels països de llengua catalana (que anomenem Països Catalans) independents i reunificats, assolits per via no violenta i la defensa de la catalanitat en tots els seus aspectes (llengua, cultura, …).

Article 3 Seu social La seu social és fixada a 72 carrer maurice Barrès 66000 Perpinyà . Podrà ser traslladada per simple decisió de la mesa; la ratificació per l’assemblea general serà necessària.

Parution au Journal officiel

Association: ASSEMBLEA NORD-CATALANA. No/Identifiant:

Activité(s): Défense; No de parution: 20020022 No d’annonce: 1173 Paru le: 01/06/02; Département (Région): 66 – Pyrénées-Orientales (LANGUEDOC-ROUSSILLON); Sous-préfecture: Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Type d’annonce: Création (déclaration d’association)

Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASSEMBLEA NORD-CATALANA. Objet : reconnaissance internationale maximum des pays de langue catalane (que nous nommons pays catalans) indépendants et réunifiés, obtenus par voies non violentes, et la défense de la catalanité sous tous ses aspects (langue, culture, etc.). Siège social : 72, carrer Maurice-Barrès, 66000 Perpignan. Mél. : anc@catalanet.net. Date de la déclaration : 2 mai 2002.

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

"Per uns Països Catalans Democràtics, Independents, Lliures i Reunificats."

IDEARI (I.) de I. 1

l’Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

(Versió 1.00 : 20020622)

0/ Introducció:

a) Aquest ideari és el fruit de més de dos anys de treball col·lectiu com a grup de suport i preassemblea (abans de ser, doncs, associació 1901) del gener 2000 al mars 2002; i més recentment del treball de la nostra primera mesa. Vol ser el resum del que volem a l’A.N-C. Per això, fora dels debats interns (necessaris, enriquidors i amistosos), tal com els estatuts i el reglament intern, les idees i els objectius d’aquest ideari han de ser compartits i defensats públicament per tots els membres actius i cotitzants (MAiC).

Pot ser modificat; excepte els 5 punts bàsics; en assemblea anual o després de debat intern clausurat per un vot obert a tots els MAiC.

b) Qualsevol MAiC (excepte els membres de la mesa) conserva evidentment total llibertat d’expressió pública sobre qualsevol assumpte públic (cultural, laboral, ecològic, polític,…) tan que no pretén expressar-se al nom de l’A.N-C i que no deixa cap dubte sobre el fet que parla en nom personal. No respectar aquest punt seria una falta greu respecte als altres membres i al nostre grup.

c) Els membres de la mesa que fan de portaveu vigilaran i tenen encara més que qualsevol altre MAiC (Membre Actiu i Cotitzant) l’obligació de precisar quan emeten una opinió personal (sobre punts no tractats i decidits per la mesa o per un debat intern). No poden defensar opinions contràries a les ja decidides per la mesa o per un debat intern finalitzat per un text votat.

———-

1/ Els 5 punts bàsics: Els Principis i Objectius de l’Assemblea dels Països Catalans

(Veure la pàgina principal)

———-

2/ Eslògans i lemes escollits o creats:

a) « Per uns Països Catalans Democràtics Independents Lliures i Reunificats »

b) « Ni França Ni Espanya, Països Catalans»

c) « Lluitarem contra nosaltres quan siguem forts, lluitarem contra el fort mentre siguem febles »

———-

I. 2

3/ Cap a un altre futur !

Al cap de més de 300 anys d’integració forçada a l’estat francès tots podem comprovar-ne els resultats fatídics, tant del punt de vista lingüístic com econòmic:

* Catalunya-nord és l’únic país català on la nostra llengua mil·lenària no té cap reconeixement oficial, i és en gran perill de desaparició.

* Malgrat totes les esperances o promeses de la dreta i l’esquerra franceses el nostre futur i

el dels nostres fills continua sent tan negre com sempre: atur (xomatge), emigració per trobar treball, pèrdua d’identitat, genocidi cultural, desaparició de grups socioprofessionals tradicionals, … cap il·lusió pel futur.

Per aquestes raons més de 60 nord-catalans vam adherir al text bàsic “Crida 2000” per la reunificació i la independència des Països catalans en el marc europeu.

Al primer mil·lenni els catalans vam introduir el parlamentarisme a Europa (Assemblea de Pau i Treva, Toluges, 1027).

Al tercer mil·lenni ensenyarem a tots els pobles oprimits del món la via cap a la independència sense violència.

Vinguis afegir-te al grup de suport de Catalunya-nord, o més a prop teu, de la futura Assemblea dels Països Catalans per a la independència. Si no n’existeix t’animem a crear-ne un.

———-

4/ Posicionament nacional i nacionalisme:

L’A.N-C és fraternalment representant per a Catalunya-nord, del projecte “Jo també em planto, cap a una assemblea dels Països Catalans per a la independència” (compartint els mateixos 5 punts bàsics) al qual ha participat activament des de l’inici i al qual continua participant tan activament (reunions nacionals) en l’actualitat.

b) Els adherents que paguen une de les 2 quotes “normals” (10 o 15 euros el 2002) permeten participar mensualment (4.5 euros pel 2001-2002 per membre pagant aquestes quotes) a les despeses i al manteniment de la secretaria nacional d’aquest moviment nostre.

c) Sem nacionalistes?: Del punt de vista etimològic de la paraula segurament; però NO del punt de vista estricte, restrictiu i despectiu que li donen certes persones o grups. Per això, per defugir malentesos, preferim no utilitzar “nacionalistes” a favor d’independentistes, i també podem anomenar-nos unionistes en els nostres textos i les nostres declaracions.

———-

5/ Llengua:

a) Com precisat des de l’inici dels nostres estatuts la nostra llengua de treball és el Català. Això significa que els nostres textos són sempre, com a mínim, en català. En el cas on fem una versió bilingüe, la versió definitiva i “oficial” (en cas de dubte) és la catalana. Per això, tot i que no hi ha cap obligatorietat pels membres d’utilitzar el català en exclusiva, és del tot important que l’utilitzin tan com pugin (poc importa si amb imperfeccions) ajuntant teoria (defensar la llengua) i pràctica real i concreta, i cada dia més (utilitzar-la és també un mètode per millorar el conèixament que en tenim).

b) L’A.N-C vol animar totes les persones que no coneixen el Català a practicar-lo, a fi d’ajudar i participar més activament a les nostres reivindicacions (veure el Reglament Intern).

L’Assemblea Nord-Catalana és vol defensora de totes les llengües i cultures del món. Se sent solidària d’aquestes que, per raons polítiques, econòmiques, o altres han desaparegut, desapareixen o són amenaçades de desaparèixer.

I. 3

6/ Qui és català? Què és “ser català"?:

a) Sentim regularment aquesta pregunta per part de gent tan forastera com catalana o catalanista que desitgen ser informats i que desitgem també informar aquí de la nostra opinió. Generalment hom contesta per una d’aquestes dues versions: “és català qui va néixer de, com a mínim, un pare/una mare català/catalana” i “és català qui viu/treballa als Països Catalans”. Ambdues versions considerem com extremistes, falses i perilloses. La primera és la més racista i tancada de les dues; no permet en cap cas a ningú esdevenir català. La segona és la més oberta i imprecisa possible, fins al punt de no significar res. Tothom pot ser català un dia i no ser-ho el dia següent. Els pitjors anti-catalans poden pretendre ser catalans i ningú tampoc pot negar ser-ho si l’atzar momentani o definitiu els “fa” catalans, llavors que no s’hi identifiquen.

b) Evidentment que en cas de definir qui podrà votar o participar activament a la gestió social dels Països Catalans caldrà definir estrictament qui és català i qui no; però com que no n’estem a aquest punt ni sem cap partit polític no hem de definir-ho obligatòriament ara.

Tanmateix volíem precisar com de perilloses són aquestes dues definicions i com poc ens agraden.

c) Mentrestant podríem dir, si realment fos important per algú, que per a nosaltres és català la persona que es manifesta positivament i concretament com a tal i que no ho nega, tan i que respecta, valora positivament i afavoreix la catalanitat en qualsevol dels seus aspectes (lingüístic, econòmic, social, polític, festiu, tradicional…) i valora la necessitat que TOTS aquests aspectes s’enforteixin i es diferenciïn respecte a les altres cultures o nacionalitats (amb tot el respecte per qualsevol altra).

———-

7/ Partits, partit, dreta/esquerra:

a) Quan vam iniciar, més de dos anys enrera, el grup nord-català de suport a aquest projecte d’Assemblea dels PPCC per a la Independència vam precisar que no volíem ser un partit. Avui, com sempre, reafirmem aquí que sem del tot oposats a que l’A.N-C actuï com a partit polític o es transformi en partit polític. Per això reagrupem membres de qualsevol sensibilitat política que comparteixen els nostres estatuts, el nostre Reglament Intern i el nostre ideari. No tenim el problema de cercar aliances, d’apropar-nos o pactar amb partits o grups, ni de presentar candidats a eleccions oficials.

Per això tampoc tenim obligació (ni moral) de donar consignes de vots o posicionar-nos a favor o en contra de tal o tal partit o grup polític. La nostra llibertat de crítica no és doncs disminuïda per aquestes consideracions, ni pel color dels elegits locals, nacionals o estatals.

b) Tanmateix podem, puntualment, prendre posicions públiques crítiques a moments donats i sobre punts precisos, propostes o actuacions, de qualsevol grup, associació o partit polític, amb l’única finalitat de clarificar i afavorir l’avenç de les nostres opinions i finalitats bàsiques, i del que ens sembla desitjable pel nostre projecte.

c) Els membres elegits (o designat per una responsabilitat interna o pública) per un partit o un altre grup amb finalitat política a qualsevol lloc, no pot presentar-se ni ser elegit amb responsabilitats públiques per l’A.N-C. Si això passés hom hauria de dimitir d’una o altra responsabilitat. Qualsevol membre actiu només es representa a si mateix i de cap manera associacions o entitats o partits externs a la nostra pròpia organització dels quals pot ser, també, membre actiu.

d) Acceptem a l’A.N-C qualsevol persona que declara ser en acord amb els nostres estatuts, Reglament Intern i ideari, i que compleix els deures i beneficia, doncs, dels drets de qualsevol membre actiu i cotitzant (MAiC) nostre.

e) A qualsevol moment, d’iniciativa pròpia o seguint la proposta de MAiC, la mesa pot convocar una reunió oberta a no membres o a representant d’altres grups o partits. Pot ser per conèixer les

opinions d’aquests o per expressar les de l’A.N-C però aquestes reunions no poden de cap manera ser decisionals

1.4

f) Considerant que tan partits com militans de dreta com d’esquerra integren objectius (o actuen) en contra dels nostres i d’una real democràcia participativa i descentralitzada i seguint el nostre eslògan “Lluitarem contra nosaltres quan siguem forts, lluitarem contra el fort mentre siguem febles », no ens definim amb un “classic” color polític, i tan persones que es considerin de dreta com d’esquerra o de centre tenen un lloc a l’A.N-C si ho desitgen i NO ho (Dreta/Centre//Esquerra) fam passar abans dels nostres propis i no ho fa de manera suficientment important per dificultar les relacions entre membres o el funcionament intern i independent de la nostra associació.

L’A.N-C es vol una eina comuna a tots els independentistes nord-catalans integrant o no partits polítics, que es considerin de dreta com d’esquerra.

———-

8/ Immigració i immigrats:

a) Les nostres terres, com moltes altres, són lloc d’immigració oficial o "il·legal". Gent venint de fora dels països catalans, primers dels països veïns (els que ens manen actualment i els altres de tot Europa) també d’altres continents. Els catalans sempre hem estat molt acollidors i és el nostre deure de continuar sent-ho: facilitant el coneixement i la comprensió mútues. D’altra banda el nouvingut ha de manifestar la seua adhesió a la comunitat acollidora i la seua voluntat d’integrar-s’hi públicament, en tots punts de vista, tot i guardant tots els seus molts respectables drets individuals i diferenciats. Qualsevol nouvingut al país que compleixi els requisits que demanem als membres nostres és el benvingut dins de la nostra assemblea. Té els mateixos drets i els mateixos deures que els altres membres, quin que fos el seu lloc de naixement, de provinença i la seua llengua materna. Només se li demana que les prioritats seues no fossin d’aquests lloc i llengua d’origen sinó les de la comunitat on vol integrar-se. Els esforços han de ser reals de part i d’altra pel millor enriquiment comú sense perjudicar cap dels nostres objectius, amb el mateix respecte per les diferències de totes menes que nosaltres mateixos demanem el respecte de les nostres diferències.

b) Som decididament anti racista, i anti feixistes. No creiem tampoc a cap superioritat nacional i per això demanem la igualtat de drets. Per això molts de nosaltres hem participat a la primera reunió del col·lectiu nord-català anti feixista i hem manifestat amb ell entre les dues voltes de les presidencials del 2002. Si aquest col·lectiu es concreta i perpetua es votarà a favor o en contra d’adherir-hi formalment com a A.N-C.

———-

9/ Violència i terrorisme:

a) Tal com ho precisem repetidament molt clarament l’A.N-C no vol ser una eina a favor de relacions violentes ni a favor del terrorisme. La violència no és una de les nostres eines ni una eina que podem aconsellar. Les nostres vies són del tot democràtiques. Entenem que altres persones puguin escollir vies diferents de les nostres però NO són les nostres i no ho poden fer amb nom nostre.

b) També considerem d’entrada que el terrorisme (entès com acte violent posant en perill la integritat física de persones qualsevols) no té mai justificació acceptable.

———-

11/ Dubtes?

a) No pensem haver fet textos perfectes aclarint-ho definitivament tot i si tens qualsevol dubte sobre uns d’aquests punts ens pots preguntar escrivint a A.N-C 72 carrer Maurice Barrès 66000 Perpinyà o per c-el. a a.n-c@wanadoo.fr

b) Per les mateixes raons circumstàncies excepcionals poden necessitar per part de la mesa decisions urgents i immediates que poden semblar dubtoses a altres membres i poden ser-ho, ningú no és perfecte. En qualsevol cas aquestes seran valorades, com a mínim, a la reunió anual obligatòria o molt abans en el cas d’exclusió d’un MAiC (tal com definit al reglament intern).

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

"Per uns Països Catalans Democràtics, Independents, Lliures i Reunificats."

ESTATUTS (sencers)-
(Sota el règim de la llei del 1er de juliol 1901 i del decret del 16 d’agost 1901)

Article 1er

És fundada entre els adherents als presents estatuts una associació sense ànim de lucre regida per la llei del 1er de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, i anomenada: Assemblea Nord-Catalana. La llengua de treball de l’associació és el català però el seu ús exclusiu no és condició obligatòria per ser-ne membre.

Article 2

Aquesta associació té com a objectius el màxim i més oficial reconeixement internacional dels països de llengua catalana (que anomenem Països Catalans) independents i reunificats, assolits per via no violenta i la defensa de la catalanitat dins tots els seus aspectes (llengua, cultura, …).

Article 3 – Seu social

La seu social és fixada a 72 carrer maurice Barrès 66000 Perpinyà . Podrà ser traslladada per simple decisió de la mesa; la ratificació per l’assemblea general serà necessària.

Article 4

L’associació és integrada per:

a) membres d’honor (sense necessitat de contrapartida material)

b) membres benefactors, amb aportacions materials o financeres excepcionals

c) membres actius (o adherents) a jorn de pagament de cotització.

Article 5 – Admissió

Per a fer part de l’associació cal ser avalat pel buró que estatueix, durant cadascuna de les seves reunions, sobre les demandes d’admissió presentades.

Pot adherir qualsevol persona que comparteixi els seus objectius i respecti el reglament intern, siguin quin siguin els seus orígens geogràfics i l’estat del qual procedeix.

Tot rebuig ha de ser notificat simultàniament per escrit a l’interessat i a tots els altres membres actius de l’associació, i aprovat per la Mesa per ser vàlid.

Article 6– Membres actius

Són membres actius aquests que paguen la quota fixada per l’assemblea general anual tal com definida al reglament intern. La cotització individual normal mensual és fixada a cada Assemblea general anual i és, al moment de crear-la, de 5, 10 o 15 euros mensuals (per gir bancari automàtic) o el triple per gir bancari automàtic trimestral. També s’accepten els girs automàtics semestrals (6 vegades el cost de la quota mensual) i els pagaments directes anuals. Cada membre escull la quota que vol pagar sense haver de donar cap justificatiu i sense que pagar menys o més signifiqui tenir drets inferiors o superiors, ni tan sols diferents de qualsevol altre membre actiu.

Són membres efectius i de ple dret desprès del pagament i de l’acceptació per la mesa de l’associació.

Les persones amb dificultats particulars personals o familiars poden, sense que se’ls demani cap justificatiu altre que llur pròpia voluntat escrita, optar per una cotització reduïda de 50%. Beneficien dels mateixos drets i deures que qualsevol altre membre actiu i efectiu.

La cotització d’altres associacions, sense ànim de lucre (llei 1901) poden ser acceptades, amb els mateixos drets i deures que les individuals. En aquest cas no hi ha quota reduïda de 50%.

Cotitzacions d’organismes altres, o oficials, (que voldrien sostenir l’associació) són acceptades desprès de la decisió votada en reunió oberta a tot adherent, amb els mateixos drets que els membres personals i per un cost dobla de la cotització individual normal màxima.

Article 7 – Pèrdua de qualitat de membre actiu i efectiu:

La qualitat de membre actiu i efectiu es perd per:

A) la dimissió;

B) la defunció;

C) l’expulsió pronunciada per la mesa pel:

Ca) no pagament de la cotització o

Cb) per motiu greu, l’interessat havent estat convocat, amb carta certificada, davant de la Mesa a una reunió anunciada i oberta a tots els membres (en la qual només podran intervenir els qui ho demanaran i seran acceptats per la Mesa) per a presentar les seues explicacions (que poden ser escrites si no es pot presentar). En aquest darrer cas l’expulsió serà precedida per una immediata suspensió privativa dels drets (altres que d’assistir sense dret de vot a tota reunió) a la data on tots els altres membres actius seran avisats per correu postal: d’aquest procediment i de la data (com a mínim en les 2 setmanes i com a màxim en les 5 setmanes següents) on serà rebut el membre per explicar-se públicament o per escrit.

Article 8 – Ingressos

Els ingressos de l’associació inclouen:

A) Les cotitzacions;

B) les subvencions de la Unió europea, l’Estat, els departaments, els municipis i reagrupaments acreditats per aquestes autoritats;

C) les ajudes, les donacions i llegats d’entitats i persones individuals.

Article 9 – La Mesa

L’associació és dirigida per un consell de membres elegits per un any (la Mesa) per l’assemblea general. Els membres són reelegibles. Pot ser-ne membre qualsevol membre individual actiu i efectiu, segons les modalitats definides pel reglament intern.

La mesa es compon de:

1) Un(a) “secretari/a general” (president(a)); portant veu en cap

2) Un(a) vice President()a; secretari(a) adjunt; portant veu adjunt(a); encarregat de l’expansió

3) Un(a) tresorer(a); portant veu adjunt(a)

Un buró (amb finalitat d’ajudar la Mesa en les tacques diàries) és escollit i presentat cada anys, per la Mesa, el dia de l’Assemblea General, abans de la seua elecció.

En cas de vacança al buró o a la Mesa, el buró (si hi ha urgència), o la Mesa reemplaça provisionalment els membres. Es procedeix a llur reemplaçament definitiu a la següent assemblea general o a una assemblea general extraordinària. Els poders dels membres escollits d’aquesta manera s’acaben quan normalment havia d’acabar el mandat dels membres reemplaçats.

Article 10 – Reunió de la mesa.

La mesa es reuneix al menys un cop cada dos mesos, convocat pel president, o a la demanda d’una tercera part dels seus membres.

Les decisions es prenen a la majoria dels vots; en cas d’igualtat, el vot del president és preponderant. Hi pot assistir qualsevol adherent actiu. Per a estatuir sobre els punts importants, en particular la convocatòria d’una assemblea general extraordinària i la modificació dels estatuts, és necessari de reunir la majoria absoluta dels vots del consell.

En cada cas on es vota, el vot per representació o procuració és acceptat, cada present pot únicament presentar un d’aquests vots, com a màxim, a més del seu propi vot.

Qualsevol membre de la mesa que, sense excusa/explicació escrita, no haurà assistit a tres reunions seguides, podrà ser considerat com a dimissionari. Ningú no pot fer part de la mesa si no és major d’edat.

Article 11 – Assemblea general ordinària

L’assemblea general ordinària integra tots els membres de l’associació. S’ha de reunir cada any abans del 30 de juny, excepte l’any de la creació de l’Associació.

Quinze dies al menys abans de la data fixada, tots els membres de l’associació són convocats per correu per la secretaria. L’ordre del dia és indicat a les convocatòries.


El tresorer assistit de la mesa verifica prèviament a engegar l’assemblea la validesa dels drets de vots dels participants.

El/la secretari(a) general, assistit pels membres del comitè, presideix l’assemblea i exposa la situació moral de l’associació i la sotmet a l’aprovació de l’assemblea.

El/la tresorer(a) dóna compte de la seva gestió i sotmet el balanç a l’aprovació de l’assemblea.

Es procedeix, després de tractar tots els punts de l’ordre del dia, a la renovació, amb escrutini secret, dels membres del consell sortint.

A l’assemblea general, només poden ser tractades qüestions inscrites a l’ordre del dia.

Els vots per procuració són autoritzats; però no pot haver-hi més d’una procuració per membre present. Les eleccions i les decisions són obtingudes per majoria dels sufragis expressats amb un torn.

Comentaris tancats a Benvingut(da) a l’A.N-C !

Crida comuna i oberta a altres entitats que s’hi vulguin afegir d’Assemblea Nord-Catalana (ANC), Reagrupament Catalunya Nord (Rcat CN), …!

Amb la resta de la societat civil catalana, diguem ja n’hi ha prou! Dissabte vinent, 10 de juliol final de tarda, cap a Barcelona falta gent!

El Tribunal constitucional espanyol ha fet públic, fa pocs dies i sense donar tots els detalls, els articles de l’estatut adoptat fa 4 anys que rebutja com inconstitucionals i o que retoca, i altres que diu -ell- com s’han d’interpretar o de no interpretar.
Això passa després de 4 any de la seua triple adopció per les més altres cambres i diputats catalans i espanyols i pel poble català per referèndum. Adopció després de mesos i múltiples retallades pels mateixos catalans, pels diputats espanyols i pels serveis assessors
jurídics d’aquests.

Aquest procediment si és ‘legal’ del esctrict punt de vista del dret espanyol és del tot desacreditat indignant, partidista i inacceptable.
Com un text votat pel poble (Referèndum) i per les dues assemblees de diputats (catalana i ‘espanyola’) pot ser retocat i modificat per un tribunal? Un tribunal per sobre de la màxima expressió democràtica, i doncs de la democràcia? Mal regust!
Un tribunal designat pels partits i amb components no renovats al termini previs del seu mandat (ni tan sols un que ha mort), sense cap legitimitat objectiva.
Retoca els punts més bàsics: Llengua, justícia,  competències i bilateralitat escollits de manera a ser poc nombrosos però canviant el principal.

Aquest estatut mai ha tingut el nostre sosteniment per no correspondre gens als nostres objectius ni als nostres drets com a catalans.
Tanmateix…Per tot això cridem a que aneu dissabte propvinent participar a Barcelona a 18.00 a la gran manifestació unitària convocada per Omnium Cultural, on s’ajuntaran els cada dia més nombrosos independentistes i els qui senzillament defensen els nostres drets i denuncien aquest
inacceptable procediment antidemocràtic i que altres decideixin la rebaixa dels nostres drets i del que necessitem.

Omnium Cultural i les organitzacions de la societat civil encapçalaran aquesta manifestació amb lema ‘Nosaltres decidim; sem una nació!’:
Plataforma pel dret de decidir, Sobirania i progrés, i un llargíssim etcètera… fins al Amics de la Bressola i Amics de la Universitat Catalana d’estiu de Prada que ells també criden a venir-hi i hi seran!

Cridem tots els partits, grups, casals, associacions I SOBRETOT qualsevulguin nord-catalans i nord-catalanes conscients o compromesos des d’anys o només des d’ara endavant, a agafar cotxes, ajuntar-se si poden, i aprofitar qualsevol possibilitat que se’ls presenti…a anar en un esperit d’unitat reivindicativa i contundent reivindicativa pels nostres drets bàsics i pel nostre futur com a catalans;  i pel de la llengua; més enllà dels nostres altres matisos o preferències!

Altres, fins a partits i membres del govern català (fins el seu cap Montilla si no se’n desdiu) la seguiran, certs intentant recuperar-la com si fos seua…
Nosaltres (societat civil, associacions…) ens haurem de posar immediatament darrera d’Omnium i de la capçalera com toca i sense provocacions ni aldarulls, com toca també i sempre aconseguim!

Assemblea Nord-Catalana, Reagrupament Catalunya Nord, i tots els les qui s’hi vulguin ajuntar!

Comentaris tancats a Crida comuna i oberta a altres entitats que s’hi vulguin afegir d’Assemblea Nord-Catalana (ANC), Reagrupament Catalunya Nord (Rcat CN), …!

Crida d’iniciativa ciutadana militant nord-catalana

CRIDA DELS 350
ANYS! Els catalans no sem humans?

Afirmo/afirmem i
denuncio/denunciem, alt i públicament, i és fàcil de comprovar per
qui vulgui, que:

L’ESTAT
FRANCÈS
(o “La France, pays des droits de l’homme” com diuen
encara uns quants)

NO
COMPLEIX ni APLICA AQUÍ
, des de centenars d’any i AVUI MATEIX
al segle XXI

com a mínim
els articles 1, 2 i 19 de la Declaració Universal dels drets
Humans de 1948

ni bona part
de la llei internacional de 1978 i la declaració universal dels
drets lingüístics.

Per que quedi clar i
comprovable per a tots:

(Assemblea General de
nacions unides de 1948, llei internacional 1976):

Tots els éssers humans
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són
dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment
els uns amb els altres. —Article 1 de la Declaració Universal dels
Drets Humans (1948 Assemblea General de les Nacions Unides-1976)

Tothom té tots els drets
i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap
distinció
de raça, color, sexe, llengua,
religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen
nacional o social
, fortuna, naixement o altra condició. –
Art. 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans (ONU)

A més a més, no es farà
cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o
internacional del país o del territori
al qual pertanyi una
persona, tant si és independent com si està sota
administració fiduciària, si no és autònom, o està sota
qualsevol altra limitació de sobirania. —Article 2 de la
Declaració Universal dels Drets Humans (1948-1976)


Tota persona té dret
a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret
inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions
i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees
per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres
.  »
—Articles 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans

Crido/cridem a tothom a llegir, compartir, fer conèixer
aquest text i sumar-s’hi, com a acte personal de reivindicació
social i ciutadana, deixant de costat qualsevol altres consideracions
com serien les d’afinitats polítiques partidistes o electorals.

 

J’affirme/nous
afirmons et dénonce/dénonçons, bien fort et publiquement, que,
comme il est facile de vérifier pour qui veut bien:

L’état
français
(ou, comme disent encore certains “le Pays de droits
de l’homme”) ne respecte ni n’applique ici, depuis des
centaines d’années

et
pas plus aujourd’hui au siècle 21; au minimum les articles 1, 2, et
19 de la Déclaration Universalle des droits de l’homme de 1948

ni
une grande part de la loi internationale de 1978 i déclaration
universelle des droits lingüístiques

Afin
que celà soit clair et vérifiable par tous:

(Assemblée
Genérales des Nations Unies-ONU- de 1948 et Loi internationale de
1976):

*
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits
. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité
Art. 1 Déclaration Universelle des droits de l’homme (ONU)

*
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune
, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue
, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.


* De plus, il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire
dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté
. Art. 2 Déclaration Universelle des droits de
l’homme (ONU)

*
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d’expression que ce soit
. Art. 19 Déclaration
Universelle des droits de l’homme (ONU)

Je
lance/nous lançons cet appel à lire, partager, diffuser et s’y
joindre comme acte personnel et collectif de revendication sociale et
citoyenne et dénonciation;

loin de toute autre considération
comme pouraient êtres les préférences poltiques partidistes ou
electorales.

 

I/we
swear and denounces / denounce, though loud and publicly, as it is
easy to verify for anyone who would:


The
french state
(or as some say "the land of human rights")
does not apply here, since hundreds of years
and no more
today at Century 21; at least sections 1, 2, and 19 of the
Declaration Universalle Human Rights of 1948

neither a strong
part of international law of 1978 i Universal Declaration of
Linguistic Rights

For
this to be clear and verifiable by all:

* All human beings are born free
and equal in dignity and rights
. They are endowed with reason and
conscience and should act towards one another in a spirit of
brotherhood
. (Article 1)

*
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction
shall be made on the basis of the political, jurisdictional or
international status of the country or territory
to which a
person belongs, whether it be independent, trust,
non-self-governing or under any other limitation of sovereignty
.
(Article 2)

*
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information and ideas through any
media and regardless of frontiers
. (Article 19)

I/We
make this call to read, share, distribute it as an act of personal
and collective social and civic claim and termination;

away
from any consideration as could be the partisan politicals electorals
preferences.

 

 


Federació (http://www.federacio.cat/);

Assemblea Nord-Catalana (http://assembleanordcatalana.bloc.cat/)


Descàrrega la crida aquí => http://www.adobe.com/images/pdficon_large.gif

Comentaris tancats a Crida d’iniciativa ciutadana militant nord-catalana

Catalunya nord vol la TDT catalana

 La campanya compta amb el suport de

La Federació

Casal Català Jaume Ier

Aire Nou de Bao

Assemblea Nord-Catalana

NetTVCat Catalunya-Nord

Vilaweb Catalunya-Nord 

 

Catalunya nord vol la TDT catalana

 

[@more@]

Comentaris tancats a Catalunya nord vol la TDT catalana

Quan mor un patriota, quan se’n va un amic… (Teo Vidal i Sol)

Sovint els cronistes no tenen possibilitat de tractar l’actualitat immediata, al Vilaweb Catalunya-nord és una possibilitat. De fet és un privilegi que aprofito avui, aquest l’endemà d’11 d’agost 2007.
No m’és fàcil escriure, encara menys per dirigir un escrit a molta gent, per això admiro els que ho fan aquí cada dia, no puc; i també per això no sóc cronista.
Avui és especial i em plora l’ànima; i espero que em perdonareu aquestes ratlles…

Sóc d’aquest que s’acorden amb la idea que un amic és un amb qui comparteixes moltes coses i voldries ajudar al màxim, i amb el qual no obligatòriament estàs d’acord al 100% però al qual ho pots dir, segur que estàs que ho acceptarà com a mostra d’amistat i no com a oposició. Amb l’ex senador Xirinacs érem, crec, més que amics, encara que des d’uns anys ben pocs ens hem vist (aquest mateix any sí, a Montserrat, i l’encontre va ser ocasió d’una entrevista pel NetTVCat C-n), Tanmateix era més que un senzill amic,
Una cosa segura: era més que amic meu.

És més: era també un patriota amb el qual compartia el camí.
I quan havia declarat “Em considero amic d’ETA” també l’havia aclarit (amb sinceritat i per no malservir la seua militància i els qui la compartien) en el mateix sentit que acabo d’escriure,
Però pocs els importa entendre en que es pot fàcilment entendre, als qui només volen llegir i entendre les coses en el sentit que ells pensen,
Uns sempre han preferit i sempre preferiran “servir” els seus objectius partidistes; on que es troben als Països catalans (en conec personalment a Catalunya-nord, tan en aquest assumpte – quan va ser empresonat en Lluís maria i han refusat donar li suport, com en altres)

Quan mor un amic de debò, estàs de dol, no tens ganes de fer gran coses, penses molt amb ell, al que ha fet i al que has compartit i fet amb ell,,, i penses, encara més, no no has fet prou, ni de lluny. Que has estat massa gandul, o massa tímid, o massa distès; segurament les tres coses alhora,

Quan mor un patriota militant penses,,, quasi igual, o igual, Potser la gent que no ho són, o menys, i estan al costat teu no ho poden entendre del tot i és normal. Per això dones una mica la cara; no pots riure ni gairebé somriure, no pots reaccionar amb el mateix ànim de sempre o que voldries,,, Però si són amics o familiars, com és generalment (i ho és avui) el cas ,ja prou ho entenen i ni tan sols t’ho volen ressaltar,

Avui ha mort un patriota militant d’actiu, i avui ha marxat un amic, encara que sempre el tindré present a dintre meu…
Espero que disculpareu, si us plau, un pobre “catalanista militant” d’haver aprofitat l’oportunitat que tenia per proposar-vos ratlles no gaires festives i haver-se confiat segurament més per necessitat i interès personal que per donar-vos a llegir una cosa de qualitat, una informació de gran interès o una opinió engrescadora,

Teo Vidal i Sol (dm, 12-8-2007), Secretari General de l’A.N-C

Font : VilaWeb Catalunya-Nord 

[@more@]

Comentaris tancats a Quan mor un patriota, quan se’n va un amic… (Teo Vidal i Sol)

L’A.N-C entitat de la “Federació”

www.federacio.cat/vauban/cartell.jpg”  no es pot mostrar perquè conté errors.

[@more@]

Comentaris tancats a L’A.N-C entitat de la “Federació”

Les Selexcepcions Catalanes ?!


 

Desprès la Victòria Catalana al « Campionat del Món » d’hoquei patins B, havia escrit una noticia respecte les « NO » Seleccions Catalanes. En efecte, dins aquesta noticia anomenada « Independència o Mort! » i editada dins la revista dels « Angelets de la Terra » (N°17 del 22 de Gener de 2005), em preguntava per què als Jocs Olímpics de 2004, hi havia seleccions com Hong-Kong, Xina Taïpei…més una delegació de Xina Popular, aleshores que tot això fa part del mateix « Estat », la República Popular de Xina, oi ?!
Em preguntava també per què Palestina havia una delegació Olímpics aleshores que queda malgrat tot una Nació sense « Estat », oi ?!

De fet, dins el cas dels Jocs Olímpics, el « Comitè Internacional Olímpics » (CIO) reconeix també els territoris Independents, els Commonwealths, els Protectorats i les Zones Geogràphiques…doncs cap problema per aquestes delegacions que tenien el « Dret » a en aquesta representativitat Olímpics…però sembla que Catalunya té « Drets » molts diferents que els altres, potser mateix, que no té CAP « Drets » ?!
Per fí, em preguntava sobretot per què Nacions com Anglaterra, Escòcia, Gal·les tenien les llurs propis seleccions, sobretot de Rugbi i de Fútbol, aleshores que fan part de la mateixa « Estat », el Regne-Unit, oi ?!
Per Rugbi, aleshores que Catalunya fos una Co-fundadora de la « F.I.R.A » (Federació Internacional de Rugbi Amateur) el 24 de Març de 1934 (La declaració oficial d’aquest neixament fos registrada dins el « Butlletí Oficial » de la República Francesa del 10 de Juny de 1934), podem encara constatar, que Catalunya no té els mateixos « Drets » que les altres Nacions ja que no té CAP de Selecció Oficial !
En canvi, per el Futbol…NO, res no canvia! Sem sempre enganyats i els nostres « Drets » són sempre ignorats !!!
He llegit sobre el « Racó Català » una noticia (http://www.racocatala.cat/articles/12285) respecte en aquesta situació, fins i tot, per què Catalunya no pot tenir una Equip Nacional de Fútbol reconeguda per la FIFA i/o la UEFA ?

Vet aquí les respostes del Senyor Lars-Christer Olsson, Director General de la UEFA :
« Les Seleccions corresponen a Estats segons els criteris de Nacions Unides », per ser membre de la UEFA i FIFA, fa falta ser « Estat reconegut per l’ONU », i va recordar que, des de la creació del fútbol, « Els Països Britànics són l’única excepció »…
Però dins aquesta noticia del « Racó Català », l’autor ens dona un enllaç.
Aquesta adreça : « http://www.fifa.com/en/organisation/na/index.html » us invita a descobrir les seleccions de fútbol del Món !!! I sorpresa…trobareu moltes i moltes seleccions de Països que no disposen de seient a l’ONU i malgrat tot que no són tampóc l’excepció Britànics !

Doncs, acabaré amb el títol de la meua primera noticia : « Independència o Mort » !!!
Sembla que tots aquest exemples parlen ellos mateixos, oi ?! Ningú no vol de Catalunya, es clar !

Jeroni Massip (8-11-2006)

Secretari adjunt de l’Assemblea Nord-Catalana 

[@more@]

Comentaris tancats a Les Selexcepcions Catalanes ?!

Nacionalitat?…Catalana!

Jo sóc francès ! Sí, sí… de moment sobre la meua «Carte d’Identité» (DNI) tinc la nacionalitat francesa.
No sóc vergonyós d’això (enfí ?! Vull dir que de moment no puc triar i assumeixo aquest fet) però estic moltíssim frustrat, decebut de no ésser reconegut com a català ni tan sols com a ciutadà Català perquè sóc del « Nord » !
És veritat que ja tinc la no-oficial « Targeta d’Identitat Catalana » publicada per la « Llibreria Les Voltes » (veure la darrera crònica : « Eines per ésser Català ») però oficialment sóc francès per tothom, que sigui del Nord o també per alguna gent del Sud. Em recordo d’una frase de l’antic President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que deia : « És Català qui viu i treballa a Catalunya, i en vol ser». Poseu-vos dins la meua situació…visc i treballo en Occitània. Doncs, no puc ésser Català per la gent que pensa com en Jordi Pujol ?!
Espero que no perquè tinc la ferm intenció de sol·licitar l’actual (i/o el següent) President de la Generalitat per tenir la Ciutadania i sobretot la Nacionalitat Catalana !!!
Podem pensar que sóc boig i que tenim prou de les iniciatives utòpiques però, malgrat tot, no veig per què no ho faria!

L’article 15 de la « Declaració Universal de Drets Humans » diu :
« 1- Tota persona té dret a una Nacionalitat.
2- Ningú no serà privat arbitràriament de la seva Nacionalitat, ni del dret de canviar de Nacionalitat. »
Això em sembla ple d’esperança i en perfecte adequació amb el Nou Estatut, mateix si és veritat que no defineix Catalunya com a Nació, però l’article 1 diu : « Catalunya, com a NACIONALITAT, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma…que si naps, que si cols (patati i patata)… »

Doncs, per a mi sembla legítim de tenir la Nacionalitat (Caràcter nacional, condició ètnica, política i institucional que constitueix una nació) Catalana mateix el fet que Catalunya sigui una nació sense Estat !
Espero només que la Generalitat de Catalunya ha pensat en això abans jo i/o que el fet d’oferir la « Nacionalitat Catalana » a tots els Catalans, sigui dins llurs objectius futur.
Ah una cosa ! Busco ajuda per redactar aquest correu a la Generalitat… aleshores que ho senti qui vulgui.

Jeroni MASSIP (29-8-2006)
Secretari adjunt de l’A.N-C

[@more@]

Comentaris tancats a Nacionalitat?…Catalana!

NetTVCat (NTVC) Catalunya-nord

http://nettv.cat/templates/default/img/logo_nettvcat.gif

NetTVCat (NTVC) Catalunya-Nord

Secció nord-catalana de la xarxa NetTVCat
Televisió sense frontera, en català, sense autoritzacions estatals prèvies ni dinerals…
ARA és, per fi, al nostre abast i possible!


NetTVCat (NTVC) te com a objectiu arreplegar i afavorir els projectes (i les realitzacions ja existents) de videos informatives i de divertiments en català del conjunt dels Països catalans.
Seguint l’exemple de VilawebTV, va neixer d’una iniciativa nord-catalana "NetTVCat Catalunya-nord" i proposa ajuda sota forma de consells i de promoció, a totes les persones interessada per un projecte similar o comú, en llengua catalana, gràcies a vàries ajudes entre les quals és convenient destacar Vilaweb Catalunya-nord, "Assemblea Nord-Catalana", Ràdio i associació Arrels
Voleu participar proposant una idea? Ajudant integrant l’equip de NTVC? Teniu una càmera video? Voleu crear un NetTVCat local / comarcal / regional ?…
(Per tot això i qualsevol cosa escriure’ns a info@nettv.cat)

  www.icone-gif.com/gif/webmaster/fleches/fleche-gif-252.gif”  no es pot mostrar perquè conté errors.    NetTVCat (NTVC) Catalunya-Nord

[@more@]

Comentaris tancats a NetTVCat (NTVC) Catalunya-nord

Vols ajudar-nos ?

 

Has manifestat la voluntat d’ajudar-nos i te n’agraïm molt !


Per fer-ho real, has d’efectuar un "Gir" mensual de 5, 10, 15 (o més) uros.
(Quota excepcionalment reduida, si la teua situació ho necessita de 2.5 €uros mensuals)
Per això escriu a :  teo.vidal@gmail.com

Si no envia un "Xec" a :

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)
72 carrer Maurice Barrès

66000 Perpinyà

[@more@]

Comentaris tancats a Vols ajudar-nos ?