Benvingut(da) a l’A.N-C !

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)
72 carrer Maurice Barrès –
66000 Perpinyà – Catalunya-nord – Països Catalans – passant per l’… Estat Francès

www.icone-gif.com/gif/webmaster/fleches/fleche-gif-252.gif no es pot mostrar perquè conté errors.ESTATUTS i IDEARI de l’A.N-C
 
 

[@more@]

Els nostres documents bàsics són: els estatuts legals, dipositats en català a la Prefectura de Perpinyà; el nostre Ideari, que podeu llegir aquí i el Reglament Intern .

– extracte dels ESTATUTS- (Sota el règim de la llei del 1er de juliol 1901 i del decret del 16 d’agost 1901)

Article 1er És fundada entre els adherents als presents estatuts una associació sense ànim de lucre regida per la llei del 1er de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, i anomenada: Assemblea Nord-Catalana. La llengua de treball de l’associació és el català però el seu ús exclusiu no és condició obligatòria per ser-ne membre.

Article 2 Aquesta associació té com a objectius el màxim i més oficial reconeixement internacional dels països de llengua catalana (que anomenem Països Catalans) independents i reunificats, assolits per via no violenta i la defensa de la catalanitat en tots els seus aspectes (llengua, cultura, …).

Article 3 Seu social La seu social és fixada a 72 carrer maurice Barrès 66000 Perpinyà . Podrà ser traslladada per simple decisió de la mesa; la ratificació per l’assemblea general serà necessària.

Parution au Journal officiel

Association: ASSEMBLEA NORD-CATALANA. No/Identifiant:

Activité(s): Défense; No de parution: 20020022 No d’annonce: 1173 Paru le: 01/06/02; Département (Région): 66 – Pyrénées-Orientales (LANGUEDOC-ROUSSILLON); Sous-préfecture: Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Type d’annonce: Création (déclaration d’association)

Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. ASSEMBLEA NORD-CATALANA. Objet : reconnaissance internationale maximum des pays de langue catalane (que nous nommons pays catalans) indépendants et réunifiés, obtenus par voies non violentes, et la défense de la catalanité sous tous ses aspects (langue, culture, etc.). Siège social : 72, carrer Maurice-Barrès, 66000 Perpignan. Mél. : anc@catalanet.net. Date de la déclaration : 2 mai 2002.

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

"Per uns Països Catalans Democràtics, Independents, Lliures i Reunificats."

IDEARI (I.) de I. 1

l’Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

(Versió 1.00 : 20020622)

0/ Introducció:

a) Aquest ideari és el fruit de més de dos anys de treball col·lectiu com a grup de suport i preassemblea (abans de ser, doncs, associació 1901) del gener 2000 al mars 2002; i més recentment del treball de la nostra primera mesa. Vol ser el resum del que volem a l’A.N-C. Per això, fora dels debats interns (necessaris, enriquidors i amistosos), tal com els estatuts i el reglament intern, les idees i els objectius d’aquest ideari han de ser compartits i defensats públicament per tots els membres actius i cotitzants (MAiC).

Pot ser modificat; excepte els 5 punts bàsics; en assemblea anual o després de debat intern clausurat per un vot obert a tots els MAiC.

b) Qualsevol MAiC (excepte els membres de la mesa) conserva evidentment total llibertat d’expressió pública sobre qualsevol assumpte públic (cultural, laboral, ecològic, polític,…) tan que no pretén expressar-se al nom de l’A.N-C i que no deixa cap dubte sobre el fet que parla en nom personal. No respectar aquest punt seria una falta greu respecte als altres membres i al nostre grup.

c) Els membres de la mesa que fan de portaveu vigilaran i tenen encara més que qualsevol altre MAiC (Membre Actiu i Cotitzant) l’obligació de precisar quan emeten una opinió personal (sobre punts no tractats i decidits per la mesa o per un debat intern). No poden defensar opinions contràries a les ja decidides per la mesa o per un debat intern finalitzat per un text votat.

———-

1/ Els 5 punts bàsics: Els Principis i Objectius de l’Assemblea dels Països Catalans

(Veure la pàgina principal)

———-

2/ Eslògans i lemes escollits o creats:

a) « Per uns Països Catalans Democràtics Independents Lliures i Reunificats »

b) « Ni França Ni Espanya, Països Catalans»

c) « Lluitarem contra nosaltres quan siguem forts, lluitarem contra el fort mentre siguem febles »

———-

I. 2

3/ Cap a un altre futur !

Al cap de més de 300 anys d’integració forçada a l’estat francès tots podem comprovar-ne els resultats fatídics, tant del punt de vista lingüístic com econòmic:

* Catalunya-nord és l’únic país català on la nostra llengua mil·lenària no té cap reconeixement oficial, i és en gran perill de desaparició.

* Malgrat totes les esperances o promeses de la dreta i l’esquerra franceses el nostre futur i

el dels nostres fills continua sent tan negre com sempre: atur (xomatge), emigració per trobar treball, pèrdua d’identitat, genocidi cultural, desaparició de grups socioprofessionals tradicionals, … cap il·lusió pel futur.

Per aquestes raons més de 60 nord-catalans vam adherir al text bàsic “Crida 2000” per la reunificació i la independència des Països catalans en el marc europeu.

Al primer mil·lenni els catalans vam introduir el parlamentarisme a Europa (Assemblea de Pau i Treva, Toluges, 1027).

Al tercer mil·lenni ensenyarem a tots els pobles oprimits del món la via cap a la independència sense violència.

Vinguis afegir-te al grup de suport de Catalunya-nord, o més a prop teu, de la futura Assemblea dels Països Catalans per a la independència. Si no n’existeix t’animem a crear-ne un.

———-

4/ Posicionament nacional i nacionalisme:

L’A.N-C és fraternalment representant per a Catalunya-nord, del projecte “Jo també em planto, cap a una assemblea dels Països Catalans per a la independència” (compartint els mateixos 5 punts bàsics) al qual ha participat activament des de l’inici i al qual continua participant tan activament (reunions nacionals) en l’actualitat.

b) Els adherents que paguen une de les 2 quotes “normals” (10 o 15 euros el 2002) permeten participar mensualment (4.5 euros pel 2001-2002 per membre pagant aquestes quotes) a les despeses i al manteniment de la secretaria nacional d’aquest moviment nostre.

c) Sem nacionalistes?: Del punt de vista etimològic de la paraula segurament; però NO del punt de vista estricte, restrictiu i despectiu que li donen certes persones o grups. Per això, per defugir malentesos, preferim no utilitzar “nacionalistes” a favor d’independentistes, i també podem anomenar-nos unionistes en els nostres textos i les nostres declaracions.

———-

5/ Llengua:

a) Com precisat des de l’inici dels nostres estatuts la nostra llengua de treball és el Català. Això significa que els nostres textos són sempre, com a mínim, en català. En el cas on fem una versió bilingüe, la versió definitiva i “oficial” (en cas de dubte) és la catalana. Per això, tot i que no hi ha cap obligatorietat pels membres d’utilitzar el català en exclusiva, és del tot important que l’utilitzin tan com pugin (poc importa si amb imperfeccions) ajuntant teoria (defensar la llengua) i pràctica real i concreta, i cada dia més (utilitzar-la és també un mètode per millorar el conèixament que en tenim).

b) L’A.N-C vol animar totes les persones que no coneixen el Català a practicar-lo, a fi d’ajudar i participar més activament a les nostres reivindicacions (veure el Reglament Intern).

L’Assemblea Nord-Catalana és vol defensora de totes les llengües i cultures del món. Se sent solidària d’aquestes que, per raons polítiques, econòmiques, o altres han desaparegut, desapareixen o són amenaçades de desaparèixer.

I. 3

6/ Qui és català? Què és “ser català"?:

a) Sentim regularment aquesta pregunta per part de gent tan forastera com catalana o catalanista que desitgen ser informats i que desitgem també informar aquí de la nostra opinió. Generalment hom contesta per una d’aquestes dues versions: “és català qui va néixer de, com a mínim, un pare/una mare català/catalana” i “és català qui viu/treballa als Països Catalans”. Ambdues versions considerem com extremistes, falses i perilloses. La primera és la més racista i tancada de les dues; no permet en cap cas a ningú esdevenir català. La segona és la més oberta i imprecisa possible, fins al punt de no significar res. Tothom pot ser català un dia i no ser-ho el dia següent. Els pitjors anti-catalans poden pretendre ser catalans i ningú tampoc pot negar ser-ho si l’atzar momentani o definitiu els “fa” catalans, llavors que no s’hi identifiquen.

b) Evidentment que en cas de definir qui podrà votar o participar activament a la gestió social dels Països Catalans caldrà definir estrictament qui és català i qui no; però com que no n’estem a aquest punt ni sem cap partit polític no hem de definir-ho obligatòriament ara.

Tanmateix volíem precisar com de perilloses són aquestes dues definicions i com poc ens agraden.

c) Mentrestant podríem dir, si realment fos important per algú, que per a nosaltres és català la persona que es manifesta positivament i concretament com a tal i que no ho nega, tan i que respecta, valora positivament i afavoreix la catalanitat en qualsevol dels seus aspectes (lingüístic, econòmic, social, polític, festiu, tradicional…) i valora la necessitat que TOTS aquests aspectes s’enforteixin i es diferenciïn respecte a les altres cultures o nacionalitats (amb tot el respecte per qualsevol altra).

———-

7/ Partits, partit, dreta/esquerra:

a) Quan vam iniciar, més de dos anys enrera, el grup nord-català de suport a aquest projecte d’Assemblea dels PPCC per a la Independència vam precisar que no volíem ser un partit. Avui, com sempre, reafirmem aquí que sem del tot oposats a que l’A.N-C actuï com a partit polític o es transformi en partit polític. Per això reagrupem membres de qualsevol sensibilitat política que comparteixen els nostres estatuts, el nostre Reglament Intern i el nostre ideari. No tenim el problema de cercar aliances, d’apropar-nos o pactar amb partits o grups, ni de presentar candidats a eleccions oficials.

Per això tampoc tenim obligació (ni moral) de donar consignes de vots o posicionar-nos a favor o en contra de tal o tal partit o grup polític. La nostra llibertat de crítica no és doncs disminuïda per aquestes consideracions, ni pel color dels elegits locals, nacionals o estatals.

b) Tanmateix podem, puntualment, prendre posicions públiques crítiques a moments donats i sobre punts precisos, propostes o actuacions, de qualsevol grup, associació o partit polític, amb l’única finalitat de clarificar i afavorir l’avenç de les nostres opinions i finalitats bàsiques, i del que ens sembla desitjable pel nostre projecte.

c) Els membres elegits (o designat per una responsabilitat interna o pública) per un partit o un altre grup amb finalitat política a qualsevol lloc, no pot presentar-se ni ser elegit amb responsabilitats públiques per l’A.N-C. Si això passés hom hauria de dimitir d’una o altra responsabilitat. Qualsevol membre actiu només es representa a si mateix i de cap manera associacions o entitats o partits externs a la nostra pròpia organització dels quals pot ser, també, membre actiu.

d) Acceptem a l’A.N-C qualsevol persona que declara ser en acord amb els nostres estatuts, Reglament Intern i ideari, i que compleix els deures i beneficia, doncs, dels drets de qualsevol membre actiu i cotitzant (MAiC) nostre.

e) A qualsevol moment, d’iniciativa pròpia o seguint la proposta de MAiC, la mesa pot convocar una reunió oberta a no membres o a representant d’altres grups o partits. Pot ser per conèixer les

opinions d’aquests o per expressar les de l’A.N-C però aquestes reunions no poden de cap manera ser decisionals

1.4

f) Considerant que tan partits com militans de dreta com d’esquerra integren objectius (o actuen) en contra dels nostres i d’una real democràcia participativa i descentralitzada i seguint el nostre eslògan “Lluitarem contra nosaltres quan siguem forts, lluitarem contra el fort mentre siguem febles », no ens definim amb un “classic” color polític, i tan persones que es considerin de dreta com d’esquerra o de centre tenen un lloc a l’A.N-C si ho desitgen i NO ho (Dreta/Centre//Esquerra) fam passar abans dels nostres propis i no ho fa de manera suficientment important per dificultar les relacions entre membres o el funcionament intern i independent de la nostra associació.

L’A.N-C es vol una eina comuna a tots els independentistes nord-catalans integrant o no partits polítics, que es considerin de dreta com d’esquerra.

———-

8/ Immigració i immigrats:

a) Les nostres terres, com moltes altres, són lloc d’immigració oficial o "il·legal". Gent venint de fora dels països catalans, primers dels països veïns (els que ens manen actualment i els altres de tot Europa) també d’altres continents. Els catalans sempre hem estat molt acollidors i és el nostre deure de continuar sent-ho: facilitant el coneixement i la comprensió mútues. D’altra banda el nouvingut ha de manifestar la seua adhesió a la comunitat acollidora i la seua voluntat d’integrar-s’hi públicament, en tots punts de vista, tot i guardant tots els seus molts respectables drets individuals i diferenciats. Qualsevol nouvingut al país que compleixi els requisits que demanem als membres nostres és el benvingut dins de la nostra assemblea. Té els mateixos drets i els mateixos deures que els altres membres, quin que fos el seu lloc de naixement, de provinença i la seua llengua materna. Només se li demana que les prioritats seues no fossin d’aquests lloc i llengua d’origen sinó les de la comunitat on vol integrar-se. Els esforços han de ser reals de part i d’altra pel millor enriquiment comú sense perjudicar cap dels nostres objectius, amb el mateix respecte per les diferències de totes menes que nosaltres mateixos demanem el respecte de les nostres diferències.

b) Som decididament anti racista, i anti feixistes. No creiem tampoc a cap superioritat nacional i per això demanem la igualtat de drets. Per això molts de nosaltres hem participat a la primera reunió del col·lectiu nord-català anti feixista i hem manifestat amb ell entre les dues voltes de les presidencials del 2002. Si aquest col·lectiu es concreta i perpetua es votarà a favor o en contra d’adherir-hi formalment com a A.N-C.

———-

9/ Violència i terrorisme:

a) Tal com ho precisem repetidament molt clarament l’A.N-C no vol ser una eina a favor de relacions violentes ni a favor del terrorisme. La violència no és una de les nostres eines ni una eina que podem aconsellar. Les nostres vies són del tot democràtiques. Entenem que altres persones puguin escollir vies diferents de les nostres però NO són les nostres i no ho poden fer amb nom nostre.

b) També considerem d’entrada que el terrorisme (entès com acte violent posant en perill la integritat física de persones qualsevols) no té mai justificació acceptable.

———-

11/ Dubtes?

a) No pensem haver fet textos perfectes aclarint-ho definitivament tot i si tens qualsevol dubte sobre uns d’aquests punts ens pots preguntar escrivint a A.N-C 72 carrer Maurice Barrès 66000 Perpinyà o per c-el. a a.n-c@wanadoo.fr

b) Per les mateixes raons circumstàncies excepcionals poden necessitar per part de la mesa decisions urgents i immediates que poden semblar dubtoses a altres membres i poden ser-ho, ningú no és perfecte. En qualsevol cas aquestes seran valorades, com a mínim, a la reunió anual obligatòria o molt abans en el cas d’exclusió d’un MAiC (tal com definit al reglament intern).

Assemblea Nord-Catalana (A.N-C)

"Per uns Països Catalans Democràtics, Independents, Lliures i Reunificats."

ESTATUTS (sencers)-
(Sota el règim de la llei del 1er de juliol 1901 i del decret del 16 d’agost 1901)

Article 1er

És fundada entre els adherents als presents estatuts una associació sense ànim de lucre regida per la llei del 1er de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, i anomenada: Assemblea Nord-Catalana. La llengua de treball de l’associació és el català però el seu ús exclusiu no és condició obligatòria per ser-ne membre.

Article 2

Aquesta associació té com a objectius el màxim i més oficial reconeixement internacional dels països de llengua catalana (que anomenem Països Catalans) independents i reunificats, assolits per via no violenta i la defensa de la catalanitat dins tots els seus aspectes (llengua, cultura, …).

Article 3 – Seu social

La seu social és fixada a 72 carrer maurice Barrès 66000 Perpinyà . Podrà ser traslladada per simple decisió de la mesa; la ratificació per l’assemblea general serà necessària.

Article 4

L’associació és integrada per:

a) membres d’honor (sense necessitat de contrapartida material)

b) membres benefactors, amb aportacions materials o financeres excepcionals

c) membres actius (o adherents) a jorn de pagament de cotització.

Article 5 – Admissió

Per a fer part de l’associació cal ser avalat pel buró que estatueix, durant cadascuna de les seves reunions, sobre les demandes d’admissió presentades.

Pot adherir qualsevol persona que comparteixi els seus objectius i respecti el reglament intern, siguin quin siguin els seus orígens geogràfics i l’estat del qual procedeix.

Tot rebuig ha de ser notificat simultàniament per escrit a l’interessat i a tots els altres membres actius de l’associació, i aprovat per la Mesa per ser vàlid.

Article 6– Membres actius

Són membres actius aquests que paguen la quota fixada per l’assemblea general anual tal com definida al reglament intern. La cotització individual normal mensual és fixada a cada Assemblea general anual i és, al moment de crear-la, de 5, 10 o 15 euros mensuals (per gir bancari automàtic) o el triple per gir bancari automàtic trimestral. També s’accepten els girs automàtics semestrals (6 vegades el cost de la quota mensual) i els pagaments directes anuals. Cada membre escull la quota que vol pagar sense haver de donar cap justificatiu i sense que pagar menys o més signifiqui tenir drets inferiors o superiors, ni tan sols diferents de qualsevol altre membre actiu.

Són membres efectius i de ple dret desprès del pagament i de l’acceptació per la mesa de l’associació.

Les persones amb dificultats particulars personals o familiars poden, sense que se’ls demani cap justificatiu altre que llur pròpia voluntat escrita, optar per una cotització reduïda de 50%. Beneficien dels mateixos drets i deures que qualsevol altre membre actiu i efectiu.

La cotització d’altres associacions, sense ànim de lucre (llei 1901) poden ser acceptades, amb els mateixos drets i deures que les individuals. En aquest cas no hi ha quota reduïda de 50%.

Cotitzacions d’organismes altres, o oficials, (que voldrien sostenir l’associació) són acceptades desprès de la decisió votada en reunió oberta a tot adherent, amb els mateixos drets que els membres personals i per un cost dobla de la cotització individual normal màxima.

Article 7 – Pèrdua de qualitat de membre actiu i efectiu:

La qualitat de membre actiu i efectiu es perd per:

A) la dimissió;

B) la defunció;

C) l’expulsió pronunciada per la mesa pel:

Ca) no pagament de la cotització o

Cb) per motiu greu, l’interessat havent estat convocat, amb carta certificada, davant de la Mesa a una reunió anunciada i oberta a tots els membres (en la qual només podran intervenir els qui ho demanaran i seran acceptats per la Mesa) per a presentar les seues explicacions (que poden ser escrites si no es pot presentar). En aquest darrer cas l’expulsió serà precedida per una immediata suspensió privativa dels drets (altres que d’assistir sense dret de vot a tota reunió) a la data on tots els altres membres actius seran avisats per correu postal: d’aquest procediment i de la data (com a mínim en les 2 setmanes i com a màxim en les 5 setmanes següents) on serà rebut el membre per explicar-se públicament o per escrit.

Article 8 – Ingressos

Els ingressos de l’associació inclouen:

A) Les cotitzacions;

B) les subvencions de la Unió europea, l’Estat, els departaments, els municipis i reagrupaments acreditats per aquestes autoritats;

C) les ajudes, les donacions i llegats d’entitats i persones individuals.

Article 9 – La Mesa

L’associació és dirigida per un consell de membres elegits per un any (la Mesa) per l’assemblea general. Els membres són reelegibles. Pot ser-ne membre qualsevol membre individual actiu i efectiu, segons les modalitats definides pel reglament intern.

La mesa es compon de:

1) Un(a) “secretari/a general” (president(a)); portant veu en cap

2) Un(a) vice President()a; secretari(a) adjunt; portant veu adjunt(a); encarregat de l’expansió

3) Un(a) tresorer(a); portant veu adjunt(a)

Un buró (amb finalitat d’ajudar la Mesa en les tacques diàries) és escollit i presentat cada anys, per la Mesa, el dia de l’Assemblea General, abans de la seua elecció.

En cas de vacança al buró o a la Mesa, el buró (si hi ha urgència), o la Mesa reemplaça provisionalment els membres. Es procedeix a llur reemplaçament definitiu a la següent assemblea general o a una assemblea general extraordinària. Els poders dels membres escollits d’aquesta manera s’acaben quan normalment havia d’acabar el mandat dels membres reemplaçats.

Article 10 – Reunió de la mesa.

La mesa es reuneix al menys un cop cada dos mesos, convocat pel president, o a la demanda d’una tercera part dels seus membres.

Les decisions es prenen a la majoria dels vots; en cas d’igualtat, el vot del president és preponderant. Hi pot assistir qualsevol adherent actiu. Per a estatuir sobre els punts importants, en particular la convocatòria d’una assemblea general extraordinària i la modificació dels estatuts, és necessari de reunir la majoria absoluta dels vots del consell.

En cada cas on es vota, el vot per representació o procuració és acceptat, cada present pot únicament presentar un d’aquests vots, com a màxim, a més del seu propi vot.

Qualsevol membre de la mesa que, sense excusa/explicació escrita, no haurà assistit a tres reunions seguides, podrà ser considerat com a dimissionari. Ningú no pot fer part de la mesa si no és major d’edat.

Article 11 – Assemblea general ordinària

L’assemblea general ordinària integra tots els membres de l’associació. S’ha de reunir cada any abans del 30 de juny, excepte l’any de la creació de l’Associació.

Quinze dies al menys abans de la data fixada, tots els membres de l’associació són convocats per correu per la secretaria. L’ordre del dia és indicat a les convocatòries.


El tresorer assistit de la mesa verifica prèviament a engegar l’assemblea la validesa dels drets de vots dels participants.

El/la secretari(a) general, assistit pels membres del comitè, presideix l’assemblea i exposa la situació moral de l’associació i la sotmet a l’aprovació de l’assemblea.

El/la tresorer(a) dóna compte de la seva gestió i sotmet el balanç a l’aprovació de l’assemblea.

Es procedeix, després de tractar tots els punts de l’ordre del dia, a la renovació, amb escrutini secret, dels membres del consell sortint.

A l’assemblea general, només poden ser tractades qüestions inscrites a l’ordre del dia.

Els vots per procuració són autoritzats; però no pot haver-hi més d’una procuració per membre present. Les eleccions i les decisions són obtingudes per majoria dels sufragis expressats amb un torn.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.